Sunday, September 11: Sr. Janelle Buettner Monday, September 12: Carissa Brown Tuesday, September 13: Debra Robinson Wednesday, September 14: Mike Krings Thursday, September 15: Marilyn Busboom Friday, September 16: Sr. Joy Saturday, September 17: Stephanie & Brad Nelson